Medical Tourism in Iran

Medical Tourism History In Iran

 نقاط قوت گردشگری سلامت در ایران

گردشگری سلامت در ایران به دلیل وجود کادر درمان بسیار خبره و متخصص می‌ تواند  پیشرفت های بسیار زیادی داشته باشد. علاوه بر آن کشور ما از لحاظ بهره مندی از مواهب طبیعی و مکان های رفاهی نیز بسیار غنی می باشد و همین مسئله باعث شده است تا افرادی که به منظور دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به کشور ما مسافرت می کنند از امکانات رفاهی و گردشگری نیز بهره مند شوند. اگر نهادهای مربوطه در زمینه تبلیغات و در زمینه زیرساخت ها بیشتر فعالیت داشته باشند می‌ توانند تا انتهای سال جاری بهترین فعالیت ها را در زمینه جذب گردشگران سلامت به کشورمان داشته باشند. گردشگران سلامت هم در توسعه اقتصادی کشور و هم در بهبود شرایط سیاسی کشور موثر می باشند. بنابراین شرکت های تسهیلگر و آژانس های گردشگری می بایست نهایت تلاش و اهتمام خود را در زمینه تبلیغات به کار بگیرند.